Aktualita: Již počtvrté za sebou získalo TISSO certifikát bonity CrefoZert

CREFOZERT SEAL 2017 – TISSO DOKAZUJE PŘETRVÁVAJÍCÍ VÝBORNÝ KREDIT

Creditreform každoročně uděluje certifikát kvality. Udělení certifikátu je založeno na důkladné analýze: jsou kontrolovány finanční výkazy a aktuální ekonomické informace společnosti.  Kromě toho se certifikátem potvrzuje informace o současné finanční situaci  firmy a jejích dalších perspektivách.

crefozert

Aby bylo zajištěno, že normy jakosti jsou trvale plněny, se certifikace opakuje každý rok. Certifikace bonity demonstruje zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům, že společnost TISSO je finančně spolehlivým partnerem na jejich straně.