Upozornění k obsahu eshopu

Upozornění k obsahu internetového obchodu Mitolife.cz

Všechny zde uvedené údaje vycházejí z poznatků a metod přírodní medicíny, které nejsou součástí běžných metod, pokud jde o uznání ze strany klasické medicíny. 

Zobrazené indikace nejsou vědecky prokázané a jsou založeny na základě znalostí a zkušeností autora, lékařů a lékařů přírodní medicíny, kteří využívají terapie a produkty zde popsané. Tyto pozorování či nálezy byly shromážděny výhradně prostřednictvím laboratorních testů, svědectví pacientů a terapeutů, které nejsou uznávány převládajícími a všeobecně uznávanými vědami. Mechanismy účinku přípravků uvedených v mikro - / makroživin se vztahují k experimentům na buněčné linii, izolovaných dvojitě slepých studiích, a laboratorně zdokumentovaných kazuistiky z praxe.

Zde představené výživové doplňky a terapie nenahrazují použití léčivých přípravků nebo konvenčních, vědecky uznaných a nezbytných lékařských vyšetření. Doplňky stravy zde prezentované nejsou léky a nenahrazují je.