Alergie na potraviny (3. díl) – Jak zhubnout pomocí testů potravinové alergie

Potravinová intolerance bývá příčinou řady trávicích problémů, chronických zánětů, vyrážek, alergií, ekzémů, depresí, oslabení organismu i jiných nepříjemných a vleklých obtíží. Testy potravinové intolerance jsou základem nutričního poradenství, jelikož prozradí, jakým potravinám je třeba se na nějakou dobu vyhnout a které naopak můžete konzumovat bez omezení. Vynecháním prozánětlivých potravin umožníte tělu stabilizovat všechny jeho funkce a dostat se opět do formy a psychické pohody. Více o testech potravinové intolerance včetně nejčastějších dotazů se dozvíte zde.

V tomto článku se zaměříme, jakou souvislost mají potravinové alergie s nadváhou či obezitou. Věděli jste, že můžete s našimi testy potravinové intolerance ImuPro efektivněji regulovat svou váhu? Životospráva podle individuálních testů potravinové intolerance ImuPro funguje totiž jinak než běžné diety. Při důsledném dodržování navíc působí proti nežádoucímu jojo-efektu.

 

Pokud se budete vyhýbat potravinám, které byly prokázány testem ImuPro jako alergenní, máte velkou šanci zhubnout.

Zvýšené hodnoty protilátek IgG proti určitým potravinám mohou vyvolat chronické záněty a mohou být spojené s poruchou látkové výměny. Zdá se, že důležitou roli při tom hraje mediátor TNF-α. Pokud se začnou množit protilátky IgG, začne se vyplavovat TNF-α. Tato látka váže receptory určené pro inzulin, a tak ztěžuje zásobení buněk energií. Cukr obsažený v krvi pak nemůže být dodáván do buněk nebo jen v omezeném množství, i když jej buňky naléhavě potřebují, a může se přeměnit na tuk. Navíc mohou protilátky IgG vázat v organismu vodu.

Je-li v těle zánět podle mechanismu výše, aktivují se tím dva mechanismy:

 

1) Cukr se mění na tuk

Jelikož cukr zůstává v krvi, značně se zvyšuje jeho hladina v krvi. V tom okamžiku se ke slovu dostávají játra: ta více přeměňují krevní cukr na mastné kyseliny, které se pak ukládají v tukových buňkách. Je jasné, co to znamená: tukové zásoby se zvětšují. Zablokování receptorů inzulinu vede k tomu, že se ho uvolňuje stále více. Zvýšená koncentrace inzulinu brání tomu, aby se mastné kyseliny přeměnily zpět na krevní cukr. To znamená, že energie uložená v tukových zásobách není tělu k dispozici.

 

2) Snižuje se spotřeba energie

Jak jsme viděli, jednotlivé buňky mají k dispozici méně energie. A kdo má méně energie, může toho vykonávat taky jen méně. Aktivita buněk se proto sníží a sníží se i bazální metabolismus, což je množství kalorií, které spotřebováváme, i když jsme v klidu. Tyto dva mechanismy vysvětlují fenomén, proč mnoho lidí s nadváhou má velmi nízký kalorický příjem, a přesto se jim nedaří zhubnout, popř. dokonce neustále přibírají.

Ve zdravém střevě se nachází přibližně 2 kg živých bakterií, které žijí s naším tělem v důležité symbióze (z řečtiny: syn/sym, společně; bios, život). Soužití člověka a střevních bakterií je nazýváno symbiózou, protože je tento svazek pro oba druhy výhodný.

Menší z druhů podílejících se na symbióze označujeme jako symbiont. Partnera s větším tělem nazýváme také hostitelem (v tomto případě je to člověk). Střevní bakterie, které budují a osidlují střevní sliznici, se jmenují exobionti (symbionti žijící vně tělesných buněk).

Naopak mitochondrie se nazývají endobionti, protože se zdržují převážně uvnitř tělesných buněk. Tímto způsobem žije člověk v symbióze s biliardami mikroorganismů.

 

zdravé hubnutí - bříško ženy

 

Zdraví střev má důležitý význam nejen pro hubnutí

Ve střevě se nachází přibližně desetkrát více bakterií, než je buněk v lidském těle. V tlustém střevě se nachází mnohem více bakterií než v tenkém střevě. Střevní mikroflóra se podílí na obraně proti původcům nemocí. Konzistentní střevní prostředí a rozmanitost látek, které jsou dodávány prostřednictvím potravy, podporují rozvoj mimořádně komplexního společenstva bakterií, které se liší počtem jedinců i druhů a také svou činností. Zdrojem potravy a energie jsou pro tyto mikroorganismy složky naší potravy a látky tvořené lidským organismem. Bakterie působí na člověka různým způsobem a mají různé funkce, například:

  • imunomodulace (stimulace imunitního systému),
  • zásobování vitamíny (vitamíny B1, B2, B6, B12 a K),
  • podpora při trávení složek potravy (rozklad rostlinných vláken s vyplavením minerálních látek a stopových prvků),
  • zásobování střevní sliznice energií,
  • stimulace střevní peristaltiky (pohyb střev),
  • produkování mastných kyselin s krátkým řetězcem (butyrát, kyselina octová, kyselina propionová),
  • detoxikace (odstranění) xenobiotik (průmyslové látky tělu cizí, jedy).

 

Střevní bakterie jsou schopné fermentovat nestravitelné sacharidy (tzv. vlákninu). Přitom vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Z mastných kyselin s krátkým řetězcem se připisuje zvláštní význam zejména kyselině máselné vzhledem k jejím fyziologickým účinkům. Snížená koncentrace kyseliny máselné byla pozorována například při rakovině střev. Další funkcí mastných kyselin s krátkým řetězcem je stimulace peristaltiky střev za účelem posouvání potravy směrem ke konečníku.

Střevní flóra má také vliv na tělesnou váhu a hraje roli při adipozitě. U štíhlých jedinců je dominantní osídlení bakteroidy, u lidí s nadváhou převažuje nad bakteroidy osídlení kmenem Firmicutes. Tento poměr je dynamický a reflektuje změny v tělesné váze, takže při snižování váhy se poměr posouvá od kmene Firmicutes k bakteroidům.

Úlohou mikroorganismů je bránit rozmnožení škodlivých mikroorganismů, které mohou zapříčinit záněty střevní sliznice a chronický průjem.

Ve střevní sliznici a jejím okolí se nachází více než 70% lymfatického imunitního systému. Jeho úkolem je zabraňovat původcům nemocí, jako jsou viry, plísně a bakterie, v přístupu do sliznic a do organismu tím, že produkuje protilátky, které se jmenují imunoglobulin A. Sliznice tedy tvoří vnitřní bariéru, představuje životní prostor imunitního systému a zároveň je resorpčním orgánem.

 

Poruchy a onemocnění, které souvisí s poškozením střevní sliznice

Alergie, astma, úzkostné stavy, ADD (porucha pozornosti), nafouklé břicho, bakteriální infekce, rakovina střev, střevní křeče, průjem, záněty střeva, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, deprese, senná rýma, zvýšená náchylnost k infekcím (slabá imunita), nedostatek aminokyselin, vitamínů a minerálů, migrény, neurodermitida, plísňové infekce, bolestivá onemocnění jako fibromyalgie a revmatické obtíže, zácpa, virové infekce.

Čtyři pětiny nádorových onemocnění mají svůj původ v epitelových buňkách. Jedná se o jednu nebo více vrstev buněk, které pokrývají všechny vnější a vnitřní plochy těla mnohobuněčných, živočišných organismů. Střevní sliznice se skládá z jedné epitelové vrstvy.

K ozdravení a podpoře tvorby buněk střevní sliznice a osídlení střeva bakteriemi (obnova střevní bariéry, imunitního systému vázaného na střevo a resorpční plochy střeva) můžeme při stávajících obtížích podávat adjuvantně a ve vysokých dávkách živé (vitální) mikroorganismy schopné reprodukce, dále výživové koncentráty obsahující imunoglobulin A (bílkovinu imunitního systému), mediátory imunitního systému (cytokiny) a také křemičitany hořčíku.

 

 

Obnova a zpevnění sliznice je přitom to nejdůležitější pro zkvalitnění jak střevní bariéry, tak životního prostoru lymfatických imunitních buněk a pro optimalizaci resorpce.

 

315_imupro-starter-22-potravin

Test potravinové intolerance ImuPro byl vyvinut pro individuální zjištění potravinové nesnášenlivosti postupnou optimalizací Vašeho stravování – s cílem stabilního zlepšení zdraví. Test si můžete objednat v našem e-shopu a provést jej z pohodlí Vašeho domova.